Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Cele projektu

Cel główny

Podniesienie zdolności do zatrudnienia osób będących klientami GOPS w Sorkwitach  poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji. Celem projektu w 2012 roku jest całościowa praca z rodziną skierowana na integracje społeczno-zawodową.

 

Cele szczegółowe

  • dostosowanie wsparcia do potrzeb rynku pracy dla 15 osób
  • zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy,
  • wzmocnienie wiary we własne możliwości,
  • zwiększenie aktywności w poszukiwaniu pracy,
  • wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy.