Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

 

Jednym z dominujących problemów Gminy Sorkwity jest wciąż wzrastające bezrobocie.

 Do końca listopada 2011 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mrągowie było zarejestrowanych 388 mieszkańców Gminy Sorkwity. Z pomocy społecznej z powodu bezrobocia skorzystało 98 rodzin (347 osób). Ponadto w większości beneficjentkami są kobiety.

 Działaniem, którego  celem jest zwiększenie szans na rynku pracy przez Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach to wdrożenie i realizacja projektów unijjnych:

 

aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII: Promocja Integracji Społecznej
Działanie 7.1,Poddziałanie 7.1.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.