Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Działania w projekcie

Kobiety w wieku powyżej 45 roku życia stanowią drugą grupę Beneficjentów Ostatecznych ww. projektu. 15 kobiet od lipca 2011 do grudnia 2011 w ramach zadania 3 uczęszczało na szkolenia:

  1. warsztaty kompetencji psychospołecznych,
  2. techniki aktywnego szukania pracy,
  3. kurs komputerowy,
  4. kurs „opiekunka środowiskowa",
  5. ABC przedsiębiorczości

A także na: indywidualne poradnictwo psychologiczne, prawne i zawodowe.
Od stycznia 2012 r. 15 Beneficjentek Ostatecznych rozpocznie staże w zawodzie opiekunek środowiskowych.