Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Działania w projekcie

  • 30 godzin warsztatów kompetencji psychospołecznych
  • 12 godzin warsztatów stylizacji i wizażu
  • 12 godzin doradztwa zawodowego
  • 2 godz. / os. indywidualnego poradnictwa zawodowego
  • 18 godz. warsztatów poradnictwa specjalistycznego (zdrowy tryb życia, edukacja seksualna, promocja zdrowego odżywiania)
  • 90 godz. kurs „nowoczesny sprzedawca”