Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Działania w projekcie

DZIAŁANIA:

Zadanie 1. Rekrutacja Uczestników.
Rekrutacja prowadzona przez pracownika socjalnego GOPS w oparciu o regulamin rekrutacji i naboru- lipiec, sierpień 2013 r.
Kwalifikacje psychologiczne prowadzone w formie rozmów indywidualnych – diagnoza potencjału i motywacji Uczestników w kontekście zgodności z programem projektu - sierpień 2013 r. Utworzenie listy Uczestników .

Zadanie 2.  Kursy i szkolenia
Projekt zakłada kompleksowe wsparcie Uczestników poprzez zastosowanie co najmniej 3 różnych typów działań w odniesieniu do każdego Uczestnika

  1. Grupowy warsztatu kompetencji psychospołecznych prowadzonego przez psychologa (październik, listopad, grudzień 2013 r.) ,
  2. Grupowe warsztaty doradztwa zawodowego prowadzonego przez doradcę zawodowego - listopad, grudzień 2013, marzec 2015 r.
  3. Warsztaty "ABC przedsiębiorczości" prowadzonego przez specjalistę zarządzania - kwiecień 2015 r.
  4. Kurs zawodowy "Pracownik branży hotelarsko-gastronomicznej moduł "Kucharz" - styczeń- marzec 2014 r. , moduł "Pokojowy". marzec-maj 2014 r. , kurs zawodowego "Palacz kotłów wysokoprężnych" kwiecień-czerwiec 2014 r. - kursy skierowane na nabycie kwalifikacji zawodowych Uczestników
  5. Kurs "Prawo jazdy kat. "B" - styczeń, luty, marzec, czerwiec, lipiec, grudzień 2014 r. styczeń 2015 r.
  6. Dwudniowa wizyta studyjna w przedsiębiorstwie ekonomii społecznej
  7. Kurs języka niemieckiego - poziom podstawowy, - styczeń-maj 2014 r.
  8. Grupowego poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne prowadzące do integracji społecznej i zawodowej grupa wsparcia prowadzona przez psychologa styczeń 2014 r.-maj 2015 r.


Zadanie 3.  Wsparcie psychologiczno-doradcze.

  1. Indywidualne poradnictwo psychologiczne - listopad, grudzień 2013 r. grudzień 2014 -maj 2015 r.
  2. Indywidualne poradnictwo zawodowe prowadzone przez doradcę zawodowego listopad-grudzień 2013, grudzień 2014-maj 2015 r..

Zadanie 4.  Program staży zawodowych.
1. Organizacja staży dla 15 Uczestników projektu w przedsiębiorstwach na terenie powiatu mrągowskiego - czerwiec 2014 – luty 2015 r. 6 osób - czerwiec-listopad 2014, 6 osób sierpień 2014-styczeń 2015, 3 osoby - wrzesień 2014 r. - luty 2015 r.

- zorganizowanie spotkania integracyjnego/wyjazdu jednodniowego do kina lub teatru. Uczestnikami będą osoby z terenów wiejskich, które nigdy nie były w tego typu instytucjach. Dzięki uczestnictwu w tej formie wsparcia nastąpi wyrównanie ich szans wobec innych mieszkańców gminy, co spowoduje u nich wzrost motywacji i wiary we własne możliwości.