Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Projekt systemowy - 2013

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że w 2013 roku realizuje projekt systemowy Aktywna Rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

14 osób z terenu Gminy Sorkwity bierze udział w blokach zajęć:

  • warsztaty kompetencji psychospołecznych,
  • warsztaty doradztwa zawodowego,
  • kurs: trener rekreacji ruchowej,
  • kurs: opiekunka domowa,
  • kurs prawo jazdy kat. B.

 

Aktualnie prowadzona jest także rekrutacja osób do udziału w ww. projekcie na rok 2014r.

Do udziału w projekcie na 2014 rok mogą starać się osoby:

- zagrożone wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu wskazanego w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, alkoholizm lub narkomania)

i

- jednocześnie korzystające ze świadczeń pomocy społecznej

oraz

- będące w wieku aktywności zawodowej.