Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Dni Rodziny w 2013 r.

Od 16 maja do 12 czerwca 2013r. w Województwie warmińsko-Mazurskim organizowane są XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach wspiera organizację imprez, konkursów, festynów, wystaw, pogadanek, projekcji filmowych warsztatów, koncertów itp. związanych z promocją Dni Rodziny