Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji projektu konkursowego „Praca od zaraz !” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż wybrano ofertę:

Doradztwo Prawne Magdalena Grądzka

os. Mazurskie 34/23, 11-700 Mrągowo

 

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
W Sorkwitach
   (-) Dorota Długozima-Cyba


 

„Praca od zaraz!”

Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego