Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywna Rodzina – program aktywizacji społeczno zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż wybrano ofertę :

 

Pani Teresy Poważa-Jędrzejczyk

ul. Jeziorna 1/2 Warpuny

11-731 Sorkwity