Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Informacja o możliwości przyjęcia na staż osób, które zostały przeszkolone w ramach projektu "Praca od zaraz!"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż istnieje możliwość przyjęcia na staż 12 osób, które zostały przeszkolone w ramach projektu realizowanego przez GOPS w Sorkwitach pt. „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL 7.2.1).

Aby móc przyjąć stażystów osoby zainteresowane muszą posiadać odpowiednio przeszkoloną kadrę w zakresie nauki zawodu o profilu: kucharz i pokojowa.

 Ponadto staże należy zrealizować w dwóch grupach po 6 osób tj. 1 grupa 6-cio osobowa od  01.07.2014r. do 31.12.2014, 2 grupa 6-cio osobowa od 01.09.2014r. do 31.03.2015r.

Jeżeli są Państwo zainteresowani przedmiotową ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty do dnia 26.06.2014r. do godziny 15:00.

Dane kontaktowe:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
 w Sorkwitach ul. Olsztyńska 16A,
11-731 Sorkwity
tel. 89 742 85 40