Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Projekt konkursowy - "Praca od zaraz!"

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż od lipca do sierpnia 2013 roku prowadzona jest rekrutacja osób do projektu konkursowego POKL 7.2.1 „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał ludzki. Projekt realizowany będzie w okresie od 01.07.2013r. do 30.06.2015r.

Do projektu mogą być zakwalifikowane osoby, które:

 1. korzystają z pomocy społecznej GOPS w Sorkwitach,
 2. są w wieku 15-30 lat,
 3. są bezrobotne,
 4. zgłoszą się osobiście i wypełnią kwestionariusz zgłoszeniowy,
 5. uzyskają pozytywną rekomendację psychologa (wrzesień 2013).

W ramach projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

 • poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe (grupowe i indywidualne),
 • szkolenia/kursy i staże:

Kurs:

 • kucharz/kucharka,
 • lub pokojowy/pokojowa,
 • lub palacz kotłów wysokoprężnych,
 • prawo jazdy kat. B,
 • kurs języka niemieckiego,
 • szkolenie ABC Przedsiębiorczości,
 • 6 miesięczne staże w hotelu w Mrągowie i kotłowni w Sorkwitach w jednym z wybranych zawodów,
 • wizyta studyjna.

Ponadto uczestnicy otrzymywać będą:

 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia,
 • dodatek szkoleniowy za udział w kursach zawodowych,
 • stypendium stażowe.

Wszystkie chętne osoby, które spełniają powyższe kryteria zapraszamy do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach w celu wypełnienia kwestionariuszy zgłoszeniowych.