Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Wyjazd edukacyjno-integracyjny do teatru

W dniu 28.06.2013r. 14-osobowa grupa Beneficjentek Ostatecznych projektu systemowego „Aktywna Rodzina-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wyjechało do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na sztukę pt. „Rewizor”.