Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Świetlica środowiskowa w Warpunach

Świetlica działać będzie w terminie 01.06.2011r. -30.06.2012 r. 3 x w tygodniu x 4 godziny.

Program szkoleniowo-doradczy realizowany przez zespół psychologów, terapeutów, pedagogów, specjalistów od warsztatów terapii zajęciowej obejmuje:

  • warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez psychologa
  • warsztaty doradztwa zawodowego przez doradcę zawodowego
  • warsztaty animacji lokalnej mające na celu wypracowanie działania o charakterze środowiskowym, które zostanie zaprezentowane lokalnej społeczności
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • zajęcia wyrównawczeindywidualne wsparcie psychologiczneindywidualne wsparcie doradcy zawodowego 45 godz.


 Program integracji młodzieży Organizacja obozu letniego, 8 dni wg autorskiego plan uczestników działań Świetlicy (lipiec/sierpień 2011) Organizacja wyjazdu do Kaczego Bagna (czerwiec 2012)

Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe i poczęstunek w każdym dniu zajęć.

Szczegółowych informacji na temat możliwości uczestnictwa w projekcie udzielają pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach.