Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Zamówienie na organizację i przeprowadzenie usług szkoleniowych w ramach projektu "AKTYWNA RODZINA" - 2013

 Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie na rzecz Zamawiającego usług szkoleniowych w ramach Projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 – 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), o wartości mniejszej od kwot określonych
w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo zamówień publicznych tj. poniżej 200.000 euro.

I. ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach 

ul. Olsztyńska 16 A
11-731 Sorkwity 
tel. 89 742 85 40
fax  89 742 85 39
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

1. Przetarg nieograniczony zgodnie z art. 39–46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r., Nr 133, poz. 759. z późn. zm.)

2.W sprawach nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

KOD CPV 80.50.00.00-9

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych i doradztwo wraz z usługami towarzyszącymi dla 14 uczestników Projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym„ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 7.1.1 POKL „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej", zwanego dalej „Projekt".

SIWZ - dokument do pobrabnia