Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
aktywna rodzina

projekt systemowy pt.:AKTYWNA RODZINA - PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM"

Więcej

aktywna rodzina konkurs

projekt konkursowy pt.: AKTYWNA RODZINA – PROGRAM ELIMINACJI CZYNNIKÓW WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO NA TERENIE GMINY SORKWITY”

Więcej

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Raport z konsultacji społecznych projektu „strategii rozwiązywania problemów społecznych gminy Sorkwity na lata 2015-202…

21-01-2015 Krzyszof Jabłoński

  W okresie od 18 grudnia 2014 roku do 15 stycznia 2015 roku odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami gminy. Przedmiotem konsultacji był projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze ASYSTENTA RODZINY

02-01-2015 Krzyszof Jabłoński

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze ASYSTENTA RODZINY Przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2015 Wymiar czasu pracy: pełny etat – w ramach zadaniowego systemu czasu pracy Liczba...

Czytaj więcej

Zarządzenie Wójta Gminy Sorkwity w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Prob…

12-12-2014 Krzyszof Jabłoński

Zarządzenie Nr 72/2014 Wójta Gminy Sorkwity z dnia 11 grudnia 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Sorkwity na lata 2015-2020. Na podstawie §...

Czytaj więcej

Informacja o możliwości przyjęcia na staż osób, które zostały przeszkolone w ramach projektu "Praca od zaraz!"

20-06-2014 Krzyszof Jabłoński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż istnieje możliwość przyjęcia na staż 12 osób, które zostały przeszkolone w ramach projektu realizowanego przez GOPS w Sorkwitach pt. „Praca od zaraz!”...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownik socjalny

22-05-2014 Krzyszof Jabłoński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach poszukuje kandydata na stanowisko pracownika socjalnego   Wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze: Posiadanie obywatelstwa polskiego, Ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie...

Czytaj więcej

Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną

04-04-2014 Krzyszof Jabłoński

W dniu 1 marca rozpoczynamy realizację projektu „Wspólnie kreujemy gminną politykę społeczną” finansowanego w ramach Programu Obywatele dla Demokracji ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).  Liderem projektu jest...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług s…

20-03-2014 Krzyszof Jabłoński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach, jako Zamawiający w postępowaniu opisanym jak wyżej, na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U 2013 poz. 907 z późn. zmianami –...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 13 uczestni…

10-03-2014 Krzyszof Jabłoński

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 13 uczestników Projektu „Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia

07-03-2014 Krzyszof Jabłoński

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji projektu systemowego „Aktywna Rodzina – program aktywizacji społeczno zawodowej...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze - specjalista ds. zamowień publicznych

04-03-2014 Krzyszof Jabłoński

PROJEKT „AKTYWNA RODZINA – PROGRAM AKTYWIZACJI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ  OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM” współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego  Sorkwity, dnia 04 marzec 2014 r.  Nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektu

24-02-2014 Krzyszof Jabłoński

Ogłoszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych na rzecz realizacji projektusystemowego " Aktywna rodzina – program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - przetargu nieogranic…

05-09-2013 Krzyszof Jabłoński

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego    Gminny...

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do obsługi zadań projektu

29-08-2013 Krzyszof Jabłoński

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach realizator projektu „Praca od zaraz!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje specjalistów do obsługi zadań projektu  Kandydaci do zespołu trenerskiego: 1....

Czytaj więcej

Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świad…

28-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Zmiana w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach Projektu „Praca od zaraz!”współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestni…

26-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 15 uczestników Projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w...

Czytaj więcej

Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania

26-08-2013 Krzyszof Jabłoński

 Informacja o wynikach naboru na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych na rzecz realizacji projektu konkursowego „Praca od zaraz !” współfinansowanego ze środków...

Czytaj więcej

Ogłoszenie o naborze na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świad…

19-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór na stanowisko prawnika do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług szkoleniowych w ramach projektu „Praca od zaraz”  1. Nazwa i...

Czytaj więcej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje specjalistów do obsługi zadań projektu

14-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach realizator projektu „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje specjalistów do obsługi zadań projektu Kandydaci do zespołu trenerskiego:Trener...

Czytaj więcej

Ogłaszenie o naborze na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych

08-08-2013 Krzyszof Jabłoński

 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sorkwitach ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych 1. Forma zatrudnienia:Specjalista ds. zamówień publicznych – praca wykonywana na podstawie umowy cywilno-prawnej w ramach realizacji projektu...

Czytaj więcej

Działania w projekcie

07-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Zadanie 1. Rekrutacja Uczestników.Rekrutacja prowadzona przez pracownika socjalnego GOPS w oparciu o regulamin rekrutacji i naboru- lipiec, sierpień 2013 r. Kwalifikacje psychologiczne prowadzone w formie rozmów indywidualnych – diagnoza potencjału...

Czytaj więcej

Cele projektu

07-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Jednym z dominujących problemów Gminy Sorkwity jest wciąż wzrastające bezrobocie. Celem proponowanego programu jest działalność na rzecz zwiększenia szans na rynku pracy przez Beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Sorkwitach. Podniesienie...

Czytaj więcej

,,Zwiększamy swoja aktywność fizyczną”

07-08-2013 Krzyszof Jabłoński

W Choszczewie odbył się sportowy festyn rodzinny. Zorganizowanie festynu miało na celu wyjście naprzeciw potrzebie jaką jest ucieczka od zagrożeń niesionych przez: narkomanię, wandalizm, rozboje itd. Celem festynu było również...

Czytaj więcej

Dzień Dziecka

07-08-2013 Krzyszof Jabłoński

Z okazji Dnia Dziecka w miejscowościach Borowe, Pustniki, Burszewo, Gizewo zostały zorganizowane spotkania profilaktyczno – integracyjne w ramach kampanii ,,Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Na początku złożone zostały serdeczne życzenia wszystkim przybyłym dzieciom. W...

Czytaj więcej

Wyjazd edukacyjno-integracyjny do teatru

17-07-2013 Krzyszof Jabłoński

W dniu 28.06.2013r. 14-osobowa grupa Beneficjentek Ostatecznych projektu systemowego „Aktywna Rodzina-program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” wyjechało do teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na sztukę pt. „Rewizor”. {gallery...

Czytaj więcej

Projekt konkursowy - "Praca od zaraz!"

17-07-2013 Krzyszof Jabłoński

  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, iż od lipca do sierpnia 2013 roku prowadzona jest rekrutacja osób do projektu konkursowego POKL 7.2.1 „Praca od zaraz!” współfinansowanego ze środków Unii...

Czytaj więcej

Dni Rodziny w Świetlicy Wiejskiej w Warpunach

05-07-2013 Krzyszof Jabłoński

W dniu 28.05.2013r. w Świetlicy Wiejskiej w Warpunach Zespół Szkół zorganizował spotkanie w ramach Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny. Podczas spotkania uczestnicy mieli okazję obejrzeć przedstawienie z okazji Dnia Matki ,,Małe Kłopoty’’;...

Czytaj więcej

Dzień Sportu w Sorkwitach

05-07-2013 Krzyszof Jabłoński

W dniu 29 maja 2013 roku w Zespole Szkół w Sorkwitach odbył się ,,Dzień Sportu”. Uroczystość miała zasięg szkolny, odbyła się w szkole podstawowej i gimnazjum. Wszyscy nauczyciele i uczniowie...

Czytaj więcej

Dni Rodziny w 2013 r.

16-05-2013 Krzyszof Jabłoński

Od 16 maja do 12 czerwca 2013r. w Województwie warmińsko-Mazurskim organizowane są XV Warmińsko-Mazurskie Dni Rodziny pod hasłem: „Rodzina a przekaz wartości i tradycji”. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach...

Czytaj więcej

Projekt systemowy - 2013

16-05-2013 Krzyszof Jabłoński

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach informuje, że w 2013 roku realizuje projekt systemowy „Aktywna Rodzina - program aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. 14 osób z terenu Gminy Sorkwity bierze...

Czytaj więcej

Szkoły ZDZ dla dorosłych